Arbejdsopgaver i forbindelse m. event


(Christian Arentsen) #1

Hvilke arbejdsopgaver vil der være i forbindelse med planlægning, og hvem tager ansvar for hvad?

Nogle idéer om opgaver er:

Bus + opsamlingssteder (køre-hviletid, pauser mv).

Ting vi skal have med til Bornholm

I forlængelse af det, village